בית / תוויות Góry Stołowex + Ratno Dolnex + Raszkówx [2]