Namai / Žymos Góry Stołowex + Ratno Dolnex + Raszkówx [2]