இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Góry Stołowex + Ścinawka Dolnax + Tłumaczówx [3]