ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Góry Stołowex + Ścinawka Dolnax + Gajówx [3]