இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Góry Stołowe + Ścinawka Górna [3]