ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Góry Stołowex + Ścinawka Górnax + Szczeliniec Wielkix [2]