இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Góry Stołowex + Ścinawka Górnax + Szczeliniec Wielkix [2]