ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Góry Stołowex + Tłumaczówx + Skansen Wambierzycex [2]