ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Góry Stołowex + Zalew w Radkowiex + Karłówx + Mini Zoo – Wambierzycex + Zamek Ratno Dolnex [1]