ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Góry Stołowex + Zalew w Radkowiex + Karłówx + Park Narodowy Gór Stołowychx + Tłumaczówx + Mini Zoo – Wambierzycex [1]