இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Góry Stołowex + Zalew w Radkowiex + Park Narodowy Gór Stołowychx + Tłumaczówx + Mini Zoo – Wambierzycex + Zamek Ratno Dolnex [1]