ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Góry Stołowex + Karłówx + Ratno Dolnex + Ścinawka Górnax + Mini Zoo – Wambierzycex [1]