ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Góry Stołowex + Karłówx + Park Narodowy Gór Stołowychx + Ratno Dolnex + Ścinawka Średniax [1]