ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Góry Stołowex + Park Narodowy Gór Stołowychx + Ratno Górnex + Ścinawka Górnax [2]