ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Góry Stołowex + Park Narodowy Gór Stołowychx + Wambierzycex + Ratno Dolnex + Suszynax + Skansen Wambierzycex [1]