ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Góry Stołowex + Park Narodowy Gór Stołowychx + Pasterkax + Ratno Dolnex + Gajówx [1]