დასაწყისი / საძიებო სიტყვები Góry Stołowex + Wambierzycex + Ratno Dolnex + Raszkówx + Szczeliniec Wielkix [1]