இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Zalew w Radkowiex + Ratno Górnex + Suszynax [1]