இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Zalew w Radkowiex + Ratno Górnex + Tłumaczówx + Mini Zoo – Wambierzycex [1]