இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Zalew w Radkowie + Ścinawka Średnia [1]