இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Zalew w Radkowiex + Ścinawka Średniax + Ścinawka Dolnax

உருவாக்கிய தேதி