இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Zalew w Radkowiex + Tłumaczówx + Gajówx + Mini Zoo – Wambierzycex [1]