இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Zalew w Radkowiex + Tłumaczówx + Skansen Wambierzycex [1]