இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Zalew w Radkowiex + Tłumaczówx + Zamek Ratno Dolnex [1]