ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Zalew w Radkowiex + Karłówx + Ratno Górnex [1]