ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Zalew w Radkowiex + Karłówx + Park Narodowy Gór Stołowychx + Błędne Skałyx + Raszkówx + Mini Zoo – Wambierzycex

ថ្ងៃ​ដែល​បាន​​បង្កើត​