ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Zalew w Radkowiex + Karłówx + Park Narodowy Gór Stołowychx + Radkowskie Skałyx + Pasterkax + Mini Zoo – Wambierzycex + Zamek Ratno Dolnex [1]