ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Zalew w Radkowiex + Karłówx + Park Narodowy Gór Stołowychx + Radkowskie Skałyx

ថ្ងៃ​ដែល​បាន​​បង្កើត​