ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Zalew w Radkowiex + Karłówx + Park Narodowy Gór Stołowychx + Pasterkax + Ratno Górnex + Ścinawka Górnax + Mini Zoo – Wambierzycex [1]