இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Zalew w Radkowiex + Karłówx + Radkowskie Skałyx [1]