ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Zalew w Radkowiex + Karłówx + Pasterkax + Ścinawka Górnax + Mini Zoo – Wambierzycex [1]