இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Zalew w Radkowie + Park Narodowy Gór Stołowych [12]