இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Zalew w Radkowiex + Park Narodowy Gór Stołowychx + Ratno Górnex + Tłumaczówx + Szczeliniec Wielkix + Skansen Wambierzycex + Mini Zoo – Wambierzycex [1]