இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Zalew w Radkowiex + Park Narodowy Gór Stołowychx + Ratno Górnex + Tłumaczówx + Skansen Wambierzycex + Mini Zoo – Wambierzycex + Zamek Ratno Dolnex [1]