ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Zalew w Radkowiex + Park Narodowy Gór Stołowychx + Ścinawka Górnax + Tłumaczówx + Mini Zoo – Wambierzycex + Szopka Wambierzycex

ថ្ងៃ​ដែល​បាន​​បង្កើត​