ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Zalew w Radkowiex + Park Narodowy Gór Stołowychx + Suszynax + Skansen Wambierzycex + Mini Zoo – Wambierzycex

ថ្ងៃ​ដែល​បាន​​បង្កើត​