இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Zalew w Radkowiex + Park Narodowy Gór Stołowychx + Tłumaczówx + Zamek Ratno Dolnex

உருவாக்கிய தேதி