இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Zalew w Radkowiex + Park Narodowy Gór Stołowychx + Błędne Skałyx + Skansen Wambierzycex [1]