இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Zalew w Radkowiex + Błędne Skałyx + Mini Zoo – Wambierzycex [1]