இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Zalew w Radkowiex + Pasterkax + Suszynax + Raszkówx [1]