இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Karłówx + Ratno Dolnex + Suszynax + Szczeliniec Wielkix [1]