ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Karłówx + Ratno Górnex + Suszynax [3]