ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Karłówx + Tłumaczówx + Szopka Wambierzycex [1]