இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Karłówx + Skansen Wambierzycex + Mini Zoo – Wambierzycex + Szopka Wambierzycex [1]