ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Karłówx + Park Narodowy Gór Stołowychx + Ratno Dolnex + Ratno Górnex + Suszynax [1]