ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Karłówx + Park Narodowy Gór Stołowychx + Ratno Dolnex + Tłumaczówx + Gajówx + Mini Zoo – Wambierzycex [1]