ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Karłówx + Park Narodowy Gór Stołowychx + Wambierzycex + Pasterkax + Mini Zoo – Wambierzycex [2]