ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Karłówx + Park Narodowy Gór Stołowychx + Radkowskie Skałyx + Ścinawka Górnax + Mini Zoo – Wambierzycex [1]