ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Karłówx + Park Narodowy Gór Stołowychx + Pasterkax + Ratno Dolnex + Mini Zoo – Wambierzycex [1]