இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Karłówx + Wambierzycex + Mini Zoo – Wambierzycex [2]